Exkurze: Praha, 4. A

Ve středu 1. února jsme s žáky 4. A vyrazili do Prahy. Odměnili jsme se za pololetní vysvědčení. Nejprve jsme poznávali Prahu po stránce umělecké. Cestou ke galerii jsme se zastavili u pohyblivé sochy Franze Kafky. Poté jsme obdivovali moderní umění Andyho Warhola a originální tvorbu Alfonse Muchy. Galerie umění na Staroměstském náměstí nás nadchla a inspirovala nás k výtvarné tvorbě v rámci našich hodin ve škole. Nakonec jsme se přesunuli do Alchymistovi komnaty, kde jsme si vyzkoušeli únikovou hru. Jednalo se o týmovou soutěž, ve které jsme plnili stejné úkoly. Šlo nejen o čas, ale i dobrou spolupráci a objevení kamene mudrců. Odjížděli jsme plní zážitků a věříme, že se opět brzy někam podíváme.

Mgr. Jana Krejčová