Za kulturou do Prahy

Ve čtvrtek 2.3. jsme se se studenty 6.A + 2.B vydali do Prahy na exkurzi s kulturně – uměleckým zaměřením. Tato exkurze je pro studenty jakýmsi vyvrcholením dosavadního studia výtvarné a hudební výchovy na gymnáziu. Zaměřili jsme se na současné umění.

Praha nás přivítala příjemným slunečným počasím. Po příjezdu jsme se rozdělili podle zájmu studentů – část šla na program do Českého muzea hudby s novými moderními expozicemi a část odjela do Centra současného umění DOX, kde jsme měli objednány k probíhající výstavě Bolest těch druhých dva workshopy. Byly to zážitkové programy, během nichž jsme se nejen seznámili s vystavenými pracemi, ale část studentů i prakticky výtvarničila a část se téměř ponořila do psychoanalýzy. Cílem obou programů bylo zamyšlení nad pocity druhých a nalezení empatie v sobě. To se nám vcelku dařilo a studenti byli pochváleni i samotnou galerijní animátorkou. Probíhající výstava sama byla dost drsná, týkala se převážně utrpení, jaké způsobuje válka, byla plná obrazů násilí – fotografií, grafik, instalací, videí, reflektujících aktuální válečné konflikty současnosti. Díky zážitkovým programům jsme ji v sobě zpracovali mnohem lépe.

Po těchto programech následoval rozchod, který většina využila hlavně k občerstvení.

V podvečer jsme se sešli před Hudebním divadlem v Karlíně, kde jsme shlédli představení muzikálu Legenda Sherlock Holmes, pojednávající o fiktivním vztahu legendárního detektiva Sherlocka Holmese a spisovatele Arthura Conana Doyla, jemuž jeho literární hrdina poněkud přerůstá přes hlavu. Představení nás překvapilo svými nápady a úžasnou scénickou výpravou, byla to opravdu podívaná.

Domů jsme dorazili až v 1 hodinu po půlnoci, ospalí, ale plni dojmů.

Děkuji svým kolegyním Mgr. Havelkové a Mgr. Plívové za pomoc s organizací exkurze. Děkuji všem studentům za solidní přístup a slušné chování během akce. Zvlášť děkuji těm studentům, kteří se během exkurze věnovali americkým studentům, provázeli je, a během rozchodu jim stihli ukázat téměř všechny pamětihodnosti staré Prahy.

Mgr. Hana Tarašková