Dějepisný „boj o republiku“

V úterý 28. března se studenti našeho gymnázia František Hebr (8. A) a Zdeněk Zezulka
(2. B) zúčastnili krajského kola dějepisné olympiády v Pardubicích. I přes ranní dopravní kalamitu jsme přijeli, viděli, vyplnili, ale bohužel nezvítězili. Oba studenti předvedli úctyhodné znalosti a Františkovi Hebrovi by jeho výsledek možná mohl stačit na postup do republikového finále. Naděje tedy stále žije. Oběma studentům patří obrovský dík za skvělou reprezentaci školy.

Bc. Michal Novák

do1-2
do1-2