Exkurze do iQLANDIA

Dne 2. června, v brzkých ranních hodinách, se vydala naše výprava ve složení žáků 2.B a 6.A za trochou poznání do liberecké iQLANDIE. Náš celodenní výlet jsme zahájili naložením zavazadel (a sebe) do autobusu, který nás kolem sedmé hodiny ranní vyvezl ze Žamberka do tří hodin vzdáleného Liberce. Tam jsme po příjezdu opět pobrali své batohy a věci, protáhli se, a pak jen hurá směr iQLANDIA!

V areálu iQLANDIE na nás čekala čtyři patra rozdělená do expozic zahrnujících fyziku, chemii, biologii a matematiku. Pro představu, mám-li být konkrétní, například expozice věnována smyslům, astronomii či anatomii. Jednoduše řečeno – nové poznatky a vědomosti na nás sršely z každého rohu. Velkou oblibu si u nás získala například místnost, ve které jsme si mohli změřit, kolika decibelů dosahuje náš nejhororovější výkřik (díky akustické pěně jsme na zdraví naštěstí nikomu neublížili).

Zájemci měli též možnost si vyzkoušet, jaké je to stát se na pár chvil specialistou v oboru kriminologie. Tuto zkušenost nám poskytnul tzv. forenzní workshop v laboratorních prostorách iQLANDIE. Naším úkolem bylo například separovat rostlinné DNA, profesionálně sejmout náš vlastní otisk prstů, který jsme později obdrželi jako suvenýr, či zkoumat krevní vzorek (umělý :)), který jsme následně měli přiřadit k dané krevní skupině.

Čas nám uběhl rychleji, než jsme čekali, a nastala doba návratu zpátky. Po dlouhé cestě jsme plní nových znalostí a společně strávených zážitků dojeli do zpátečního cíle, zpět k žambereckému gymnáziu. Za vydařený a vědecky laděný výlet děkujeme paní učitelce Sylvě Plívové, která nám takto zpříjemnila první červnový pátek.

Za žáky 2.B a 6.A, Barbora Kalousová