Projektové dny I-KAP II

13. června 2023 proběhly další projektové dny pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, se kterými spolupracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II). Pro žáky z Jablonného byl zaměřen na chemické pokusy, při nichž byly využity pořízené laboratorní sady pro žáky a sady pro elektrolýzu. Zkusili si izolovat DNA z banánu, případně titraci nebo pokusy s elektrolýzou. V učebně fyziky pro ně byly ještě připraveny další doplňkové experimenty s tepelnými jevy za využití termokamery.
Žamberští žáci si také mohli v chemické laboratoři vyzkoušet různé chemické pokusy s využitím pořízených chemických souprav. Zkoumali vlastnosti kovů v reakcích s kyselinami, barvení plamene kationty různých kovů a také si vyzkoušeli elektrolýzu. V učebně fyziky pro ně byly připraveny doplňující experimenty s elektřinou.
Projektové dny splnily očekávání vyučujících, jak ze ZŠ, tak z gymnázia.

Martin Tyč

Barvení plamene.
Debata nad chemickými experimenty.