2.A poznává okolí

V úterý 20.6. se naše třída 2.A vydala na exkurzi Pastvinské přehrady. Během ní jsme si prohlédli strojovnu s fotografiemi, které dokumentovaly vznik přehrady. Dále jsme si prošli chodby uvnitř přehrady, kde nechyběli krápníky, a bylo pěkné chladno. Nakonec jsme si prohlédly samotnou elektrárnu s turbínou.

Druhým naším výletem byla cesta na Zemskou bránu. Ač bylo počasí chladnější, užili jsme si i vody, hlavně když někteří z nás nezvládli přeskok z kamene na kámen. Příroda byla nádherná, skalky příkré a celkově se výlet vydařil.

Mgr. Jitka Moskvová