Adaptační kurz 1.A

Na začátku adaptačního kurzu jsme vyrazili linkovým autobusem do Pastvin, odkud jsme šli pěšky do Českých Petrovic. Na chatě jsme si dali oběd a ubytovali jsme se. Po obědě jsme hráli různé hry až do večeře. Druhý den jsme měli dopolední program a po obědě jsme jeli do lanového centra v Říčkách. Večer nám pan učitel Koblížek připravil noční orientační stezku. Poslední den za námi přijeli z pedagogické porady z Ústí nad Orlicí. Poté nás čekal oběd a linkový autobus nás zavezl zpět do Žamberka. 

Bylo to super!

Magdalena Jánská

Anežka Dufková

Anna Vymetálková 

Elena Vítková 

Daniela Šaríková