Projektový den I-KAP II

13. října 2023 byl na gymnáziu realizován v rámci I-KAP II, projektový den pro žáky ZŠ 28. října Žamberk. Jeho hlavní náplní byly pokusy s tématikou elektrolýzy, mj. elektrolýza vody, nasyceného roztoku NaCl, elektrolytické děje pozorované na citronu, jablku a okurce. Jako další si mohli žáci ZŠ vyzkoušet práci se spektroskopem při plamenových zkouškách kationtů různých kovů. Všechny pokusy byly provedeny s využitím experimentálních souprav pořízených v rámci tohoto projektu (sady pro elektrolýzu, žákovské laboratorní sady a saoupravy pro barvení plamene).
Program dne proběhl v chemické laboratoři, kde byla připravena stanoviště s jednotlivými pokusy, kde si žáci v malých skupinách vyzkoušeli připravené úkoly pod vedením zúčastněných pedagogů. V učebně fyziky byly opět připraveny doplňující experimenty s elektřinou.

Martin Tyč

Experimenty s elektrolýzou.
Chemické pokusy.
Barvení plamene.