Beseda se spisovatelkou Alicí Horáčkovou

Ve středu 22. listopadu navštívila naši školu novinářka a spisovatelka Alice Horáčková. S žáky 1. B a 7. A besedovala o své poslední knize Rozpůlený dům. Nechala nás nahlédnout do práce spisovatele, četla nám ukázky ze své knihy, odpovídala na naše dotazy. Bylo velmi milé ocitnout se na chvíli ve společnosti dámy, která hodně ví a hodně umí.

                                                                                                                           Mgr. Pavla Dederová