Listopad s angličtinou

Celý listopad se nesl v duchu angličtiny, nejdříve žáci absolvovali Cambridge zkoušku B2 First (FCE) a v druhé polovině proběhla mezinárodní soutěž Best in English.

V sobotu 4.11. se 21 z nás, žáků maturitních ročníků, sešlo v brzkých ranních hodinách v budově školy ke konání FCE zkoušky. V průběhu celého dne jsme absolvovali celkem 5 částí testu. Nejdříve nás čekal Reading a Use of English, kde jsme prokázali znalost gramatiky a práce s textem. Po krátké přestávce následoval Writing, který obsahoval dvě slohové práce s vybranými tématy. Dopoledne uzavřel Listening. Odpoledne už nám zbýval pouze Speaking, při kterém jsme byli rozděleni do dvojic. Přestože někteří museli poměrně dlouho čekat, udržovali jsme si veselou náladu:). Tím byla celá zkouška za námi a nyní už netrpělivě čekáme na výsledky.

O necelé dva týdny později, ve čtvrtek 16.11., jsme se zapojili do 11. ročníku soutěže Best in English, která testuje znalost gramatiky, porozumění textu a mluveného slova. Zúčastnilo se celkem 40 žáků z různých tříd vyššího gymnázia, z čehož 10 nejlepších výsledků se započítává do hodnocení v rámci kraje i celé republiky. Konečné výsledky zatím nejsou k dispozici, ale doufáme, že se umístíme v našem kraji na předních příčkách stejně jako minulý rok.

Za všechny zúčastněné, 8.A