Projektové dny I-KAP II

Poslední projektové dny v rámci I-KAP II, pro ZŠ Jablonné nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, byly zaměřeny na tématiku spojenou s vodou. Pro ZŠ z Jablonného to byla „Vodárna“ (úprava a distribuce pitné vody), pro ZŠ 28. října „Čistírna“ (čištění odpadních vod). V jejich průběhu byla využita, v rámci projektu, dodaná výpočetní technika, kterou jsme doplnili školními miniroboty Ozobot. Žáci se dozvěděli, jak funguje vodárna, případně čistírna odpadních vod, na jaké části se dělí a jaké v nich probíhají procesy. V druhé části projektového dne si žáci ve dvojicích vytvořili papírovou mapu vodárny nebo čistírny odpadních vod a do ní umístili a naprogramovali Ozoboty tak, aby představovaly vodu, která prochází různými fázemi úpravy a distribuce nebo čištění. Součástí byly také odkazy prostřednictvím QR kódů na krátká videa s tématikou úpravy, distribuce a čištění vody, které si žáci přehráli na PC. Projektový den byl pro žáky příležitostí poznat nové technologie a rozvíjet své logické a kreativní myšlení, napomohl rozvoji klíčových kompetencí, podpořil vztahy mezi školami a přispěl k rozvoji jejich ekologického povědomí, kdy se více dozvěděli o tom, jak šetřit a chránit vodu.

Obecně lze konstatovat, že celý projekt vedl k dalšímu prohloubení spolupráce se základními školami v okolí a všechny zúčastněné učitele i žáky určitě obohatil o další znalosti a dovednosti z přírodních věd, zejména pak z chemie a fyziky. Všem učitelům gymnázia, ale i základních škol, kteří se podíleli na tvorbě obsahu projektových dnů, děkuji za odvedenou práci. Doufám, že i žáky základních škol projektové dny v naší škole něco naučily, a že si z nich odnesli nějaké poznatky do budoucna.

Martin Tyč

Žáci ze ZŠ Jablonné nad Orlicí při PD v Žamberku.
Pracovní list s tématikou „Vodárna“.
Žáci z Jablonného řeší zadané úlohy.
Žáci ZŠ 28. října Žamberk.
Pracovní list s tématikou „Čistírna“.
Žamberští žáci při práci nad zadanými úkoly.