Soutěž Náboj Junior

Dne 24. 11. se žáci naší školy zúčastnili soutěže Náboj Junior.
Náboj Junior je týmová soutěž žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Žáci soutěží v čtyřčlenných týmech, které mohou být utvořeny z žáků
napříč různými ročníky. V těchto týmech, po dobu 120 minut čistého času, řeší úlohy z matematiky a fyziky. Vyhrává tým, který za danou dobu vyřeší správně nejvíce úloh. Jde tedy o rychlost, nápad a správnost řešení, ale také o práci v týmu a organizaci práce.
Tým ve složení Pavel Doskočil 2.A, Jan Fendrich 3.A, Jan Bernard 3.A a Akim Sklenka 4.A
vybojoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradech Králové, kde se soutěž konala, 8. místo. Mezi 15 ti zúčastněnými týmy se tedy náš tým rozhodně neztratil.

Za krásnou reprezentaci školy žákům velmi děkujeme.

Mgr. Kateřina Jirešová