Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo v polovině ledna a zájem poměřit své zeměpisné znalosti a dovednosti přilákal necelých pět desítek zájemců. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A (prima) zvítězil František Novák, v kategorii B (sekunda) Klára Kopecká, v kategorii C (tercie, kvarta) Jan Bernard a konečně v kategorii D (střední školy) Prokop Bernard. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí zde.
Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme vítězům a zároveň postupujícím do okresního kola Zeměpisné olympiády. To se uskuteční 21. února v Libchavách. Budeme držet palce!

Mgr. Kamil Koblížek