Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

V uplynulých dnech se konalo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka. První kategorie proběhla ve čtvrtek 15. února v Ústí nad Orlicí. Naši školu reprezentovala Sofie Tomanová, žákyně 2. A, která si vyzkoušela poslechový a gramatický test. Účastnila se nejnižší kategorie, ve které byly sloučeny školy základní i gymnázia. Díky tomu byla tato kategorie velmi početná, a proto k ústní části pokračovalo pouze 10 nejlepších, dle výsledků písemného testu. Sofie se však umístila na krásném 12. místě a nabrala tak cenné zkušenosti do budoucna.

V úterý 20. února pokračovalo okresní kolo na stejném místě v DDM UO, avšak pro kategorie vyšší. Gymnázium Žamberk reprezentovaly dívky Elizabeth Linn Van Hattem ze 3. A a Ema Šťovíčková ze 3. B. Studentky se zúčastnily obou částí. Každá ve své kategorii splnila písemný test i konverzaci s rodilým mluvčím. Elizabeth Linn Van Hattem se nakonec umístila na 4. místě a Ema Šťovíčková na 5. místě ve svých kategoriích.

Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

DDM Duha v Ústí nad Orlicí
Ema a Elizabeth