Přednáška studenta LF UK Hradec Králové

V pátek 23. února proběhla v jedné z našich učeben přednáška studenta pátého ročníku Lékařské fakulty UK Hradec Králové pana Filipa Krejčího, který je absolventem našeho Gymnázia. Přednášky se kromě letošních maturantů zúčastnili i studenti druhého a třetího ročníku, kteří uvažují o budoucím studiu medicíny. Studentům byly předány informace o struktuře Lékařské fakulty, o studijních programech, o požadavcích k přijímacím zkouškám, o zahraničních stážích, vědě a výzkumu. Mimo jiné mají studenti gymnázií možnost se zúčastnit Medicampu, který se každoročně koná v délce čtyř dnů na konci prázdnin. Středoškolští studenti si během kempu projdou krátkými stážemi na pracovištích LF HK a Fakultní nemocnice Hradec Králové a seznámí se interaktivní formou s teoretickými i klinickými obory medicíny. Cílem kempu je, aby studenti blíže poznali studium medicíny i samotnou práci lékařů a ujasnili si, zda je to pro ně to pravé.

Filip Krejčí vedl přednášku poutavě a v přátelském duchu, našim studentům ochotně odpovídal na dotazy. Zcela jistě v některých podpořil odhodlání se v budoucnu studiu medicíny věnovat, nebát se a jít za svým cílem.

Děkujeme.

Mgr. Andrea Holečková