Krajské kolo v Olympiádě ČJ

Dne 18.3. se v Pardubicích konalo Krajské kolo Olympiády v českém jazyce.  Vítězem tohoto kola se stal  Prokop Bernard z 8.A, a postupuje tak (nikoli poprvé) do celostátního kola. 

Srdečně blahopřejeme a přejeme další studijní úspěchy.

Mgr. Pavla Odehnalová