Ve školním roce 2021/2022 je průběžná klasifikace dostupná pro všechny třídy. Dále rozšiřujeme i množství dostupných informací pro rodiče a žáky. Kromě známek jsou vám dostupné i zameškané hodiny, rozvrh hodin a suplování.

Upozornění pro rodiče: Výsledná známka na vysvědčení zpravidla není prostým průměrem známek. Všechny známky nemají stejnou váhu, jinak se do celkového hodnocení promítne známka z kompozice, jinak z malé opakovací písemky. Součástí hodnocení jsou i další faktory, které nelze známkami kvantifikovat jako například přístup k předmětu, aktivita v hodinách, úroveň domácích úkolů atd.

Vstup do webové aplikace

Nápověda k webovým aplikacím