Chemická olympiáda

I letos, navzdory nepříznivým podmínkám, jsem ráda, že nám organizátoři uspořádali alespoň trochu netradiční kolo každoroční Chemické olympiády. Po řešení domácích úloh, kde jsme řešili teoretickou část a prováděli pitvu zinko-chloridového …

Dny ředitelského volna

Ve spojitosti s usnadněním organizace ústních zkoušek profilové části maturit a náhradního termínu konání testů jednotných přijímaček vyhlašuji následující dny ředitelského volna: – středa 2. června 2021 – doma zůstanou žáci tříd 5.A, 6.A a 7.A – …

Obnovení prezenční výuky

Od 24. května dochází k obnovení prezenční výuky ve všech třídách v normálním rozsahu. Zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem po dobu celého pobytu ve školní budově. Všichni žáci i zaměstnanci jsou …

DT a profilové zkoušky MZ

Didaktické testy (DT) proběhnou v termínech: 5. 2021 8:00 Matematika; 13:30 Anglický jazyk 5. 2021 8:00 Český jazyk a literatura 5. 2021 8:00 Matematika rozšiřující; 13:00 Německý jazyk U didaktických testů byl navýšen počet opravných termínů o jeden.  Ve …