2.A poznává okolí

V úterý 20.6. se naše třída 2.A vydala na exkurzi Pastvinské přehrady. Během ní jsme si prohlédli strojovnu s fotografiemi, které dokumentovaly vznik přehrady. Dále jsme si prošli chodby uvnitř přehrady, kde nechyběli …

Projektový den IROP

Naše škola je zapojena do projektu IROP, jehož cílem byla rekonstrukce učeben a zlepšení materiálního vybavení kabinetů přírodních věd. Součástí bylo také zlepšení konektivity, zajištění bezbariérového přístupu a také spolupráce se základními …

Úspěšný chemický rok

2. června 2023 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konala 17. Konference mladých přírodovědců. Konference probíhala v rámci programu Badatel. Žákyně naší školy Terezie Štěpánková (7.A) na této konferenci prezentovala svoji …

Projektové dny I-KAP II

13. června 2023 proběhly další projektové dny pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, se kterými spolupracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II). Pro žáky …

Exkurze do iQLANDIA

Dne 2. června, v brzkých ranních hodinách, se vydala naše výprava ve složení žáků 2.B a 6.A za trochou poznání do liberecké iQLANDIE. Náš celodenní výlet jsme zahájili naložením zavazadel (a sebe) do autobusu, …