Rubrika: OBECNÉ ZPRÁVY

Upravený rozvrh distanční výuky od 18. ledna

Vzhledem k pokračující distanční výuce jsme přistoupili k navýšení počtu hodin odučených online synchronním způsobem v hlavních předmětech (český jazyk, cizí jazyky a matematika). Upravený rozvrh s vyznačením hodin probíhajících online, s platností od 18. ledna 2021, …

OD 4. LEDNA OPĚT DISTANČNĚ!

Vzhledem k přijatým opatřením k zamezení šíření onemocnění Covid-19 a současné úrovni 5 v protiepidemickém systému PES, je na školách opět zavedena distanční výuka. Tento stav je, prozatím, v platnosti do 10. ledna 2021. V platnosti je …

Výuka po 30. listopadu 2020

Od 25. listopadu, za dodržování hygienických opatření, probíhá prezenční výuka žáků maturitních ročníků. Žákům obou tříd byly přiřazeny učebny, ve kterých probíhá výuka většiny předmětů (8. A učebna 24, 4. B učebna …

Rozvrh online hodin

Na základě směrnice pro zajištění distanční výuky byl stanoven rozvrh hodin s vyznačením hodin, které budou realizovány některým z online způsobů. Souběžně s online způsobem samozřejmě pokračuje i zadávání úkolů prostřednictvím Google Classroom. Případné …