Robotika

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Vebr
e-mail: jaroslav.vebr(zavinac)gyz.cz
Telefon: +420 606 423 514

Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale

  • pátek v 17.00 nebo v sobotu 9.00, víkendová soustředění
  • zkoušky v hudební třídě č. 72 Gymnázia Žamberk

Kontaktní osoba:

Mgr. Iva Mimrová
e-mail: iva.mimrova(zavinac)gyz.cz
Telefon: +420 775 180 964

Obsah kroužku:
– zpěv vícehlasých písní v netradičním sboru, který doprovází hudební skupina
– příprava koncertního repertoáru, který zahrnuje vánoční koledy, spirituály, klasiku, lidové písně, folk, jazz, muzikálové melodie a úpravy písní z populární hudby

V čem je kroužek pro žáky přínosný?
– zapojení studentů (současných i bývalých) do kulturního života města a regionu
– reprezentace školy i města, také v zahraničí
– účast ve sboru přispívá k osobnostnímu růstu a zdokonalování se v hudební oblasti
– pozitivní působení na mládež rizikového věku

Další zajímavé informace na corale.cz

Šachový kroužek

  • každou středu od 15 hod., učebna 75.

Kontaktní osoba:
Ing. Eduard Dvořák
Telefon: +420 605 180 887

Obsah kroužku:
Kroužek se věnuje šachové hře a její taktice,strategii a technice,procvičuje zahájení,střední hru a šachové koncovky. K výuce slouží mmj.magnetická tabule,šachové soupravy a digitální hodiny.

V čem je kroužek pro žáky přínosný?
Šachy rozvíjejí abstraktní myšlení,učí myslet logicky a efektivně,posilují dovednosti potřebné při řešení problémů,učí koncentraci,trpělivosti a vytrvalosti.napomáhá dobrým výsledkům především v matematice.

Francouzština pro začátečníky

  • úterý od 7.05 do 7.50 hod, učebna číslo 4

Kontaktní osoba:
Bc. Alena Blanková
E-mail: alena.blankova(zavinac)seznam.cz

Výuka francouzštiny ve skupinových lekcích na gymnáziu, dále pak individuální soukromá výuka,  studijní pobyt v Nice, pobyty ve Francii a dalších frankofonních zemích.
Důraz je kladen na aktivní znalost jazyka a na schopnost dohovořit se v základních životních situacích. Kromě učebnic používáme další audio a video nahrávky, pracujeme s autentickými webovými stránkami, učíme se komunikovat  prostřednictvím e-mailu. Výuka je doplněna různými jazykovými hrami a dalšími obrazovými materiály.

Studenti získají základní znalost jazyka, na kterou mohou navázat v dalším studiu na střední nebo vysoké škole. Prostřednictvím francouzštiny nahlédneme do oblasti kultury, gastronomie, poznáme některé regiony a seznámíme se s francouzským „savoir-vivre“.

Španělština pro začátečníky

  • pátek od 7.00, učebna číslo 5

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Martinec
E-mail: YO-JM(zavinac)seznam.cz,
Telefon: 723 305 998

V kroužku pracujeme s učebnicí Fiesta, která slouží jako báze pro zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Pro interaktivnější aktivity a větší rozvoj konverzačních schopností používáme doplňkově také španělské učebnice a jiné didaktické materiály.
Studenti po dvou letech studia zvládnou gramatiku a slovní zásobu pro jednoduchou základní komunikaci ve španělštině ve všech běžných situacích.

Zajímavé úlohy z matematiky se zaměřením na matematickou olympiádu

– středa, 7:00, učebna č. 12

Kontaktní osoba:
RNDr. Milan Sourada
E-mail: sourada@bakalari.cz,
Telefon: +420 603 471 007

Představení obsahu a metod práce v kroužku:

Řešení návodných úloh MO, výběr zajímavých úloh z minulých ročníků. Po skončení určitého kola rozbor úloh, seznámení s autorským řešením.
Rozšíření znalostí např. v tématech: dělitelnost v oboru N, důkazové metody, nerovnosti, nestandardní soustavy rovnic, kružnice.