Informace k maturitním zkouškám v roce 2020.

Informace k maturitním zkouškám v roce 2020 budou průběžně aktualizovány. Jako s první se seznamte se školním seznamem literárních děl k ústní části zkoušky z Českého jazyka a literatury pro rok 2020.

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (“kánon titulů”): Školní seznam četby 2020

Vlastní seznam literárních děl: vlastní_seznam _žáka_2020 (.docx)

Jednotné zadávací schéma: JZS-jaro 2020

Profilová část MZ

Nabídka zkoušek: Vyhlášení MZ 2020

Maturitní témata profilové části MZ: Témata – profilová část MZ 2020