Maturitní zkoušky v jarním termínu 2020 budou na naší škole probíhat v následujících termínech:

1. 6. – didaktický test AJ, M

2. 6. – didaktický test ČJL

3. 6. – didaktický test MA+ (pouze pro přihlášené žáky, kteří jej vykonají na spádové škole)

4. 6. – písemná zkouška z ICT v profilové části maturit (od 9:00 v učebně č. 74)

9. – 12. 6. – ústní maturity 8. A

15. – 17. 6. – ústní maturity 4. B

 

Podrobnější informace:

Jednotné zadávací schéma SČ MZ: JZS jaro 2020 (aktuální)

Rozpis ústních zkoušek SČ MZ + profilová část MZ: rozpis oktáva      rozpis 4B

Složení zkušebních komisí: komise jaro 2020

 

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (“kánon titulů”): Školní seznam četby 2020

Vlastní seznam literárních děl: vlastní_seznam _žáka_2020 (.docx)

 

Profilová část MZ

Nabídka zkoušek: Vyhlášení MZ 2020

Maturitní témata profilové části MZ: Témata – profilová část MZ 2020