Vzhledem k přijatým opatřením k zamezení šíření onemocnění Covid-19 dojde k úpravě průběhu maturitní zkoušky:

Úpravy jsou obsaženy v zákonu č. 135/2020 Sb., z těch nejdůležitějších:

  • pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách, současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020
  • ve společné části je maturantům odpuštěna písemná práce z češtiny a cizího jazyka
  • didaktické testy budou hodnoceny centrálně (nikoli školou)
  • přesné časové schéma bude stanoveno až bude jasné, kdy se opět žáci vrátí do škol
  • pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem – škola zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují

 

Podrobnější informace:

 

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (“kánon titulů”): Školní seznam četby 2020

Vlastní seznam literárních děl: vlastní_seznam _žáka_2020 (.docx)

Jednotné zadávací schéma: JZS-jaro 2020

Profilová část MZ

Nabídka zkoušek: Vyhlášení MZ 2020

Maturitní témata profilové části MZ: Témata – profilová část MZ 2020