Přijímačky nanečisto již proběhly ve středu 30. ledna 2019.

Uchazeči na přijímačkách obdrželi kód, pod kterým si ve výsledcích dohledají, jak uspěli u cvičných testů.

VÝSLEDKY – osmileté studium – (uchazeči z 5. tříd). Pro splnění kritérií pro úspěšné složení Jednotné zkoušky jste museli získat minimálně 30 bodů ze 100 možných.

VÝSLEDKY – čtyřleté studium – (uchazeči z 9. tříd). Pro splnění kritérií pro úspěšné složení Jednotné zkoušky jste museli získat minimálně 30 bodů ze 100 možných.