Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Dne 13. října 2021 byla školskou radou schválena Výroční zpráva za školní rok 2020/2021. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč